Localitat: Ciutadella | Any d'inici: 2010 | Any de finalització: 2010 | Superfície: 1.673,31m2

Menorca ha estat una illa on han anat passant moltes cultures diferents i des de temps molt llunyans totes han coincidit en que les seves construccions estan molt arrelades a la pedra; els sepulcres megalítics, les navetes, més endavant els talaiots, fins a les fortificacions, esglésies….fins i tot a les construccions més actuals de les casetes amb pedra de Marés.

A banda de la pedra un altre característica és el vent…

Aquests dos són els elements que conformen la edificació de la nova seu de l’escola de la música i dansa. Ha de ser un edifici petri, emblemàtic però que alhora sigui lo suficient perforat per aprofitar la brisa marina i millorar la climatització interior de manera natural, protegint-se de la tramuntana i del fort sol d’estiu.

L’aspecte exterior de l’edifici és el d’una cantera de Marés, a la que s’ha anat extraient trossos per col·locar les diferents sales necessàries per a l’ús previst, també pot recordar a les muralles de defensa de la ciutat…. L’envolvent està marcada per la normativa existent, 12m d’alçada màxima, amb coberta inclinada i plana en relació 2/3,1/3.

L’edifici és més tancat a les orientacions més dures (Nord Sud) i obert a les altres dos aconseguint aquests fluir del vent que passa de banda a banda de l’edifici, l’estructura està clarament marcada amb unes línies en aquesta direcció unes línies estructurals de formigó molt potents, com un pentagrama on es van col·locant les notes (diferents sales) per a conformar la partitura que és l’escola de música i dansa.

L’edifici s’organitza amb aquests dos cossos que content totes les aules i sales, l’espai lliure entre ambdós conforma l’entrada principal de l’edifici, existeix una altre accés en el cos que dona a la placeta que és d’emergència i per a ús de la sala polivalent de la planta segona d’aquest cos, sala d’actes i per a ús de la banda de música, ja que es considera que l’ús de la sala d’actes és puntual i es port compatibilitzar bé amb la banda, també té accés independent per a ús fora d’hores del centre o al mateix temps sense interferir en el seu funcionament.

 

Jodar Garcia Arquitectes © Creat per Perception