Localitat: Granada | Any d'inici: 2004 | Any de finalització: 2004 | Superfície: 6.608,00m2

La trama urbana, el programa funcional i el tarannà lorquià són les tes línies de treball que han guiat aquest projecte.

Col·locació de l’edifici i accessos:Atenent al diferent gra de la trama urbana seguint un recorregut imprevisible des de la zona de la catedral passant pels diferents carrers o carrerons fins arribar a la Plaça de “La Romanilla” ens han semblat molt indicat no mostrar explícitament l’accés de l’edifici per la plaça i l’hem col·locat en esbiaix a través del passatge dels francesos amb els que aconseguim per una banda posar en valor aquest passatge (ampliant-lo de mida a gairebé una placeta a la zona d’accés de l’edifici a mode de foller d’entrada) i generat aquesta atractiva impressibilitat característica del centre històric, utilitzant la façana que dona a la plaça com un mural anunciador del que passa darrera.

Geometria final de l’edifici:Organitzant les tres parts que conformen la Fundació al voltant d’un pati central cobert seguint les tipologies genuïnes de la ciutat, col·loquen el Centre d’activitat culturals i pedagògiques a la zona de mitgeres comunicant-e en vertical les seves diferents dependències (Sala d’ Exposicions, teatre, aules, tallers, etc) i la Fundació García Lorca i Institut d’estudis lorquians a la zona del passatge i Institut d’estudis lorquians a la zona del passatge del francesos comunicant-se també en vertical les seves estàncies (Cafetería, tenda, oficines, biblioteca, etc.). La comunicació vertical és comú per les tres dependències i està situada en una franja central i al costat del pati principal. La comunicació transversal dels centres es realitza a través d’aquesta franja central acabant de cosir les relacions comuns de tota la fundació en un tot homogeni però a la vegada clarament diferenciat.

Talant lorquià:Hem intentat que el projecte respongui als diferents interrogants de manera implícita, senzilla, reservada, subtil i insinuant, fruit d’un constant procés d’estudi i reducció de tota la informació que hem anat considerant.

Jodar Garcia Arquitectes © Creat per Perception