Client: Ajuntament de Mataró | Localitat: Mataró | Any d'inici: 2009 | Any de finalització: 2009 | Superfície: 473,45m2

Es tracta d’un projecte de poca entitat, en el sentit de que s’afecta a poca superfície, el que s’ha intentat  és la redistribució d’un tram de la planta baixa i primera per a aconseguir una escala i vestíbul amb les dimensions necessàries per a que aquesta passi a ser l’accés principal per la sala d’actes quan l’escola no està en ús, no s’ha col·locat un ascensor per accés de minusvàlids ja que l’escola en disposa.

El projecte vol fer compatibles en la proposta d’aquesta reforma de l’equipament en el lloc del que es disposa en l’actualitat amb el programa específic requerit.

La proposta es desenvolupa de la següent manera;

- Projecte de rehabilitació:- es refà l’escala, banys professorat i accés des de carrer, així com l’altell sobre l’escala que actualment és una tarima de fusta i s’aprofita el tancament a l’escala per fer-ho d‘obra creant un espai per a les instal·lacions relacionades amb l’escenari

- Projecte de manteniment: es treuen les butaques necessàries per dimensionar els passadissos, es pinta tota la sala  i es realitza la pre-instal.lació per a climatització des de la part  exterior, deixant la màquina i conductes preparats.

Hi ha previst per part de l’ajuntament la rehabilitació de la sala al complert en una altra fase, és per això que en aquest projecte només s’endreça i es condiciona.

Per a l’elecció dels materials i colors hem mirat el primer tren que va realitzar el trajecte Mataró-Barcelona construït per Miquel Biada.

Jodar Garcia Arquitectes © Creat per Perception