Client: Ajuntament de Mataró | Localitat: Mataró | Any d'inici: 2007 | Any de finalització: 2008 | Superfície: 309,69m2

Atenent a les necessitats del centre es planteja la construcció d’un nou edifici aïllat per a menjador i aprofitant aquesta necessitat s’hi ubiquen altres peces que també tenen mancances i són autònomes a l’edifici principal per tant no hi ha cap problema en ubicar-les en aquest nou edifici:

sala per l’AMPA, vestidors i magatzem personal neteja i banys, tant pels alumnes de primària com d’ infantil.

L’edifici té una cruixia de pilars on es desenvolupa el porxo d’entrada i sala menjador, col·locada paral·lela i enganxada al muret de fa de límit de talús, essent la zona de millors vistes i tranquil·litat.

La segona cruixia de pilars paral·lela a la primera és on es col·loquen la resta de peces, tant servidores del menjador com les que no ho són, les servidores tindran comunicació directe amb el mateix i les que no mitjançant accés exterior a través de la tercera franja que és només una franja pavimentada de passos i accessos.

La segona cruixia que és la que té tots els serveis es col·loca més propera a carrer a mode de filtre del mateix al menjador tant a nivell de visuals com de sorolls.

 

Jodar Garcia Arquitectes © Creat per Perception