Client: Ajuntament de Valirana | Localitat: Mataró | Any d'inici: 2007 | Any de finalització: 2007 | Superfície: 900,00m2

El projecte contempla la creació d’un nou espai per a ús de Parc públic, un espai tant per grans com petits i a més a més millora la circulació de vianants fins el camí de drecera.

S’han realitzat dos nivells de parc plans, el primer a la cota corresponent al nivell de carrer per la seva part inferior +99.59, i el segon a la del Pou existent ambdós s’uneixen mitjançant una gran rampa de formigó enganxada a mur de carrer, degut a les dimensions de la rampa aquesta es desenvolupa en dos trams d’ 8% de pendent, la barana de la mateixa serà en el seu inici el mateix mur de la zona de jocs i en el seu segon tram una barana metàl•lica opaca.

Dins la primera zona es crearan dos àmbits diferenciats amb paviment de sauló; en el primer -que és la zona de descans i jocs lliures -on s’hi ubicarà un gran banc corregut situat en un dels límits per augmentar al màxim la superfície lliure, es situaran dues fonts a dos nivells diferents sobre muret de pedra límit amb la zona de la riera , s’ubicaran  dos arbres de gran format que donaran ombra a aquesta zona; el segon àmbit és la zona de jocs per a gent gran i petits, aquest serà un recinte de forma circular tancat per evitar l’entrada d’animals mitjançant murets de pedra i baranes tubulars metàl•liques segons plànols de replanteig i incorporarà tres elements per a jocs de la casa Lappset

En la segona zona, nivell inferior, només es rehabilitarà el Pou per a incorporar-li l’aigua en moviment i s’endreçarà la zona. Es col•locaran baranes metàl•liques de protecció en la zona de baixada de les escales que porten cap al camí de drecera i en l’espai límit del parc on s’acaba el muret límit.

Tot el recinte queda tancat amb tanca metàl•lica que imitarà la vegetació de la zona ( canyars) i muret baix d’obra en les zones on es vol reforçar el mirador. L’entrada es produirà pel punt més baix i pel més alt de carrer amb dues portes corredisses iguals a la tanca de tot el recinte, l’accés des del punt més baix és a nivell i per l’alt mitjançant escala.

S’han col·locat dos arbres de gran format  que donen  color i ombra a la zona superior i plantes aromàtiques als parterres que donen color i olor.

 

Jodar Garcia Arquitectes © Creat per Perception