Client: Ajuntament de Valirana | Localitat: Vallirana | Any d'inici: 2005 | Any de finalització: 2006 | Superfície: 579,60m2

La proposta te els següents objectius; Organitzar clarament les diferents àrees creant unes activitats específiques per a cada una, connectar peatonalemnt les zones, afavorint el flux peatonal i integrar el flux rodat i peatonal amb la creació d´uns passos clars a través dels carrers i per la zona de l´aparcament.

Per aconseguir aquests objectius la proposta contempla la pavimentació de tots els voltants amb formigó "in situ" amb un acabat amb "pavidur"amb diversos colors que fa d´estora entre els parcs i desnivells, i la creació d´unes escales de relació dels dos nivells que es transformen en grades fins a desaparèixer per a crear el pas accessible del recorregut i la creació d´uns passos peatonals que travessen les parts rodades.

Per trencar una mica amb la duresa d´aquesta pavimentació i degut a que al llarg del recorregut van succeint coses diferents es plantegen les escales i grades amb un altre material (granit) que van dibuixant tires sobre el paviment i que en acabar el desnivell es van repetint a peu pla per acompanyar el recorregut fins a la part baixa del mateix.

Aquesta nova zona pavimentada té unes dimensions que permet realitzar activitats a més del seu paper de pas, activitats pròpies del centre o lliures.

Jodar Garcia Arquitectes © Creat per Perception