Localitat: Sevilla | Any d'inici: 2011 | Any de finalització: 2011 | Superfície: 1.200,00m2

La ubicació de la nova casa de “hermandad” en el solar contigu al Santuari de Ntro. Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, té un caràcter superior al propi de la casa de la de “hermandad” ja que passa a ser una part més del Santuari i així ho ha de reflexar la seva forma i distribució, amb el sabor de la tradició en els materials, textures, llums i ombres…però sense mimetismes i amb un carácter actual.

L’ edifici ha de ser capaç d’atreure a persones; a part del programa necessari per la casa de de “hermandad”, ha de ser un gran espai ple d’activitats, sensacions, a mitges entre l’espai Sant i l’espai museístic (amb actes, exposicions, reunions, etc…) en resum un CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA “ HERMANDAD DE LOS GITANOS”.

I per últim el propi edifici forma part d’una ordenació superior del solar on està ubicat, en el que està prevista la realització d’una zona esportiva, verda, donant la volta al que és actualment, un espai interior de mançana obert, per tant el centre d’interpretació de la “hermandad de los gitanos” ha d’ajudar a crear un nou paisatge, l’espai del no edifici està en un territori entre escultura, arquitectura, urbanisme i disseny paisatgístic.

La imatge del centre és aquest paisatge d’un gran mur-filtre que reprodueix la façana lateral del Santuari i crea uns espais interiors-exteriors amb capacitat d’ofertar multiplicitat d’activitats relacionades amb la “hermandad”, un element singular propi.

Jodar Garcia Arquitectes © Creat per Perception