Client: Ajuntament de Valirana | Localitat: Vallirana | Any d'inici: 2008 | Any de finalització: 2009 | Superfície: 6.809,78m2

El projecte pretén donar a la ciutat un nou espai flexible, de reunió col·lectiva i d’altres activitats públiques que permet per la seva dimensió, ubicació i comunicació una aposta decidida per materials tous, sostenibles i reguladors de la temperatura, a banda de donar una qualitat paisatgística també al carrer Major amb l’obertura d’aquest gran espai, aconseguint un respir visual, vegetal i de relació de la zona més urbana (el carrer principal del poble) amb la zona de lleure (el Parc de la Font del Rector) que és la continuació del gran parc lineal que transcorre tot resseguint el traçat de la riera, actualment gairebé soterrada en la seva totalitat.

 

 

Jodar Garcia Arquitectes © Creat per Perception